Подобри ранга си със стратегически избрани ключови изрази

Страхтна работа до тук!

Мислите по правилния начин, магазинът ви изглежда професионално, оптимизиран е и имате страхотни снимки!

Сега вече сте готови да добавяте продукти и да зарадвате клиенти със страхотни продукти!

Обикновено, преди да кача какъвто и да е продукт, проучвам пазара, успешните магазини, трендовете и търсенето и позиционирам продукта така, че да бъде открит лесно от потенциални клиенти.

Ето тук разказвам малко повече за това как да правим проучване в Етси.

След като сте готови с проучването е време да направите вашия списък с дългоопашати ключови изрази.

В следващата секция има темплейт за да започнете да правите списъка си!

Когато сте сигурни, че това, което предлагате се търси в Етси и за него има добър нишов пазар, е време да привлечете хората към вашия магазин.

Как да привлечете хора в магазина си като повишите ранга на продуктите си

Маркетинга и оптимизацията в Етси изисква обмислена стратегия, но ще ви улесня живота с една изпитана формула за оптимизация на заглавия и тагове, която работи независимо от продуктите ви.

Каня ви да изпробвате моята 3-степенна Система за Висок Ранг (3СВР), която не е магия, а стратегия, която е изпитана във времето!

Ето и как да я приложите стъпка по стъпка:

1) Изберете един ключов израз на фокус (за началото на заглавието). Ключовия израз на фокус е този израз, за който вашият продукт се съревновава с другите продукти. Например, "Sustainable jewelry"

Как да го изберете:

- важен и описателен за продукта

- по-малко от 10 000 резултата

- различен за всеки продукт

- дългоопашат израз (НЕ "bridal" или "jewelry", а "bridal jewelry")

2) Сложете ги на трите ключови места. Трите ключови места където Етси и други търсачки четат за ключови изрази:

- заглавие

- тагове

- първото изречение на описанието

3) Добавете останалите ключови изрази в заглавието и таговете. За заглавието изберете ключови изрази от списъка си с основни. В таговете можете да включите и изрази от другите категории ключови изрази за д аувеличите аудиториите си.

Пример:

Заглавие: Canvas tote bag | beach vegan shopping bag | reusable sustainable cotton shopping tote | pink market eco shoulder tote | punk tote bag

Тагове:

Bags & Purses

Totes

Canvas tote bag

shopping tote

market tote

eco bag

punk tote bag

reusable bag

shopping bag

eco girl gift

vegan tote bag

beach tote bag

market bag

pink eco bag

sustainable bag

4) Bonus trick for quick ranking: run Etsy.com ads for 2 days on this listing only (doesn’t make sense for low priced items but for high-priced products, it works miracles) OR share on social media and in teams to boost views (do this just as an initial boost to show Etsy.com that people want to see this item, as a long term strategy random views from social media groups aren't your best tactic because these aren't people who'll buy from you)

Keywords are the most important factor for ranking in search, getting found and making sales!

If you want to geek out on ranking on Etsy.com, download the resource below and learn what are all the ranking factors Etsy.com uses to decide which products show up on page one and which – on page seven.

But even if you don't, following the 3PRF will make sure your products show up in search for a variety of keywords... and this means lots of clicks and sales!

You've done it, you've set up your shop, brand and products for success!

In the next lesson we are talking about making sales again and again without constantly focusing on spending time on marketing all the time.

We are going to explore the 4 ways that make customers come back for more and turn them into your fans!

Ще се видим в следващия урок :)

п.с. Не забравяйте, че в следващата секция има списък с всички фактори, които вкияят на ранга в Етси!

Дискусия

0 коментари